X

Δάνεια - Τράπεζες : Yπάρχει λύση, Ενημερώσου, Διεκδίκησε, Κέρδισε

        Το 2007, τίποτα δεν προμήνυε τι θα επακολουθούσε . Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούσε η υψηλή ρευστότητα και οι χαλαρές πιστωτικές συνθήκες , ενώ οι διαχειριστές της ελληνικής οικονομίας  με την υιοθέτηση του ευρώ είχαν δημιουργήσει σημαντικές προσδοκίες στην ανάπτυξης της . Η υπεραισιοδοξία είχε ως αποτέλεσμα την γενικευμένη υποεκτίμηση του πιστωτικού και άλλων κινδύνων, με συνέπεια τη χαλάρωση των κριτηρίων δανεισμού και τη δημιουργία σύνθετων πιστωτικών εργαλείων και σχημάτων. Οι αρχές δεν έδωσαν έμφαση στη μακροπροληπτική εποπτεία, η οποία εστιάζει στους συστημικούς κινδύνους , καθώς και τις διασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ χρηματοπιστωτικών αγορών και πραγματικής οικονομίας .

Η κατάληξη των προαναφερόμενων χειρισμών όρισε τη μεγάλη εξάρτηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τον τραπεζικό δανεισμό, και την σταδιακή συρρίκνωση, της οποίας διέθεταν κεφαλαιακή επάρκεια. Η κλιμακωτή φορολόγηση των Φυσικών και Νομικών Προσώπων που ακολούθησε, προστίθεται στην παραπάνω τακτική.

Τα τελευταία έτη το σύνολο της  Ελληνικής  Κοινωνίας  βιώνει συνθήκες πρωτοφανούς ασφυξίας , έναν ανελέητο  "στραγγαλισμό"  της  κάθε οικονομικής δραστηριότητας , με τα νοικοκυριά να υφίστανται συνεχή μείωση στο διαθέσιμο εισόδημά τους και εκατοντάδες  χιλιάδες  επιχειρήσεις να βρίσκονται στην δίνη της μηδενικής  ρευστότητας και όλοι να καλούνται να καλύψουν τις δυσανάλογες πλέον δανειακές και  φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Στις παρούσες οικονομικές συνθήκες μπορούμε να μιλούμε για υπερδανεισμό και υπερφορολόγηση , καταστάσεις που επιτείνουν το πρόβλημα και οδηγούν, ακολούθως , σε αδυναμία του δανειολήπτη και του φορολογουμένου να καταβάλει τις τραπεζικές και τις φορολογικές οφειλές του, με δυσμενείς συνέπειες για την οικογενειακή, την επαγγελματική και κοινωνική του ζωή.

Η βιωσιμότητα της ιδιωτικής οικονομίας , των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, κάθε τύπου οικονομικής δραστηριότητας , στο παρόν δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας , εξαρτάται από την στρατηγική διαχείριση των οικονομικών τους , και την χρηστή αναδιάρθωση των δανειακών τους συμβάσεων με σύγχρονες τεχνικές και μοντέλα διαχείρισης , προσβλέποντας στην αποτελεσματικότητα και την σταδιακή αποκατάσταση άντλησης  ρευστότητας , στην εξυγίανση της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής οικονομίας , στην βελτίωση της Πιστοληπτικής ικανότητας , γνωρίζοντας  πολύ καλά τις υποκείμενες αξίες της παρούσας ασθενικής αγοράς .

Η άγνοια των επιχειρηματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα αβεβαιότητα, ενισχύεται από τον φόβο και την ανασφάλεια, δύο ισχυρά συναισθήματα, τα οποία τους αναγκάζουν να ενδίδουν σε διαρκείς πιέσεις που πολλές φορές τους ασκούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους οδηγούν με μεθοδικότητα να αναγνωρίζουν δανειακό χρέος με κάθε είδους υπερχρεώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να ελεγχθούν από τους δανειολήπτες , αφού δεν διαθέτουν, ούτε την γνώση ούτε τα εργαλεία προκειμένου να τις διαχωρίζουν και να τις υπολογίζουν με ακρίβεια, έτσι ώστε αυτό να οδηγεί σε συμβιβασμό με οποιαδήποτε πρόταση, η οποία τους στερεί κάθε προοπτική ανάκαμψης, κατακερματίζοντάς τους σταδιακά.

Με τον τρόπο αυτό υποεκτιμούν τον κίνδυνο και μεταφέρουν το πρόβλημα σε μεταγενέστερο χρόνο, πολλές φορές εν αγνοία τους , με επαχθέστερους όρους και με αναγνώριση χρέους , συνεχώς αυξανόμενο, πέραν όμως του πραγματικά οφειλόμενου και μη συνεκτιμώντας  την  παρούσα οικονομική κατάσταση τους (περιουσιακή, εισοδηματική, κ.ά), αξιοποιώντας  ελάχιστα ή καθόλου τα διαθέσιμα διαπραγματευτικά μέσα.

 

Η Optisoft  :

·         διαθέτει εξειδικευμένο υπολογιστικό λογισμικό σύστημα, ένα μοναδικό εργαλείο, μέσα από το οποίο έχουμε την δυνατότητα για κάθε δανειακή σύμβαση1 ξεχωριστά, να εντοπίζουμε σύμφωνα με την Τραπεζική  νομολογία, τις όποιες παραβατικότητες2 και υπερχρεώσεις , να τις αναλύουμε και  να επαναπροσδιορίζουμε το τελικό οφειλόμενο ποσό

·         με την εμπειρία που διαθέτει, γνωρίζει και εξετάζει την κάθε δανειακή σύμβαση, ως   είναι ξεχωριστή, όπως και ο κάθε δανειολήπτης , Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Έτσι  συστήνουμε, την προοπτική της Βιωσιμότητας , επιχειρήσεων, ελ. επαγγελματιών και νοικοκυριών, μέσα από ειδικούς  χειρισμούς και ειδικές μελέτες , αξιοποιώντας τις σύγχρονες αποτελεσματικές μεθόδους , καθιστώντας δυνατή την βέλτιστη αξιολόγησή τους , για την εξεύρεση βιώσιμων προτάσεων-λύσεων.

·         δίνει στον δανειολήπτη την δυνατότητα, να αντιληφθεί τον τρόπο αναδιάρθρωσης των Τραπεζικών Οφειλών, να ενεργοποιήσει με ασφάλεια τα χρονικά και ρυθμιστικά οφέλη που του παρέχονται προκειμένου τεκμηριωμένα να διευθετήσει τις πραγματικές οφειλές σύμφωνα με τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα, να επιτύχει την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της δραστηριότητας του, επαγγελματικής ή ιδιωτικής , να μειώσει το συνολικό κόστος του τραπεζικού δανεισμού, να αντλήσει έμμεση ρευστότητα, να ανακάμψει σταδιακά η συναλλακτική του συμπεριφορά, αποκαθιστώντας το κλίμα εμπιστοσύνης  μεταξύ του δανειολήπτη και του τραπεζικού συστήματος.

·         παρέχει ένα από τα πιο ισχυρά διαπραγματευτικά μέσα, την Αναλυτική Μελέτη Πραγματογνωμοσύνης , Λογιστικού Ελέγχου και Αποτίμησης της Τραπεζικής Χορήγησης Πίστωσης.

·         πετυχαίνει την απομείωση του χρέους επί των πραγματικών οφειλών και όχι επί του ανεκκαθάριστου υπολοίπου που ορίζει το εκάστοτε Πιστωτικό Ίδρυμα, λαμβάνοντας πρόσθετα υπόψη , την υφιστάμενη πραγματική οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και ένα σύνολο λοιπών παραγόντων που την συνιστούν ή και την επηρεάζουν, επιτυγχάνοντας την βιώσιμη διευθέτηση της τελικής προκύπτουσας οφειλής ταυτόχρονα με την βιωσιμότητα του δανειολήπτη.

·         ανταποκρίνεται επιτυχώς στο έργο της , αφού διαθέτει δίκτυο από άρτια καταρτισμένους επιστημονικούς συνεργάτες , τραπεζικούς , οικονομικούς , και δικηγόρους , με εξειδίκευση στο αντικείμενο και με πολυετή συνεργασία, στοιχεία σημαντικά και ικανά, ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας , τις βέλτιστες λύσεις με ισχυρά κίνητρα, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορη δυνατότητα.

·         συνιστά έναν αξιόπιστο συνεργάτη , για χιλιάδες δανειολήπτες που υποφέρουν από τραπεζικούς πονοκεφάλους .

Για την κατανόηση των  παραπάνω και ενημέρωση όλων  των ενδιαφερομένων , διοργανώνονται Ενημερωτικές Ημερίδες με θέμα :

 Δάνεια - Τράπεζες : Yπάρχει λύση, Ενημερώσου,  Διεκδίκησε , Κέρδισε.

Στο τέλος κάθε ημερίδας παρέχεται δωρεάν προσωπική ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο, από ομάδα εισηγητών που θα αποτελείται από τραπεζικό , οικονομικό σύμβουλο, και δικηγόρο.

 

Στόχος μας είναι η αποκατάσταση του χειμαζόμενου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΑ.

Η Optisoft έχει κάνει ημερίδες ενημέρωσης σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους και Επιμελητήρια.

Για το έτος 2016 η Optisoft επεξεργάστηκε με επιτυχία δάνεια ύψους  150.319.617,00 ευρώ.

Είμαστε στην διαθεσή σας για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

 1 Επιχειρηματικής και Επαγγελματικής Πίστης (ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΟΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥΣ, Κ.Α.), Καταναλωτικής Πίστης (ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ), Leasing, κ.ο.κ, Ενήμερα, Καθυστερημένα, Ληξιπρόθεσμα, Καταγγελμένα, Επίδικα.

   όπως Ανατοκισμός εισφοράς Ν.128/75

Περισσότερα στο Αuditing δανείων

Print
Συγγραφέας: Ντάβος Γεώργιος
0 Σχόλια

Κατηγορίες: Auditing ΔανείωνNumber of views: 1741

Tags:

Γράψτε ένα σχόλιο

Όνομα:
Email:
Σχόλιο:
CAPTCHA image
Δώστε τον κωδικό που που φαίνεται πιο πάνω, στο παρακάτω κουτί
Υποβολή

Name:
Email:
Subject:
Message:
x