Λογιστική

Η εφαρμογή Γενική Λογιστική καλύπτει πλήρως όλες τις λογιστικές και χρηματοοικονομικές διαδικασίες και παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες :

 

   1. Ορισμός λογαριασμών με μέγιστο αριθμό χαρακτήρων κωδικού 20.

  2. Δυνατότητα σύνδεσης λογαριασμού με υποκατάστημα. Άμεση πληροφόρηση οικονομικών στοιχείων τρέχουσας και επόμενης χρήσης.

  3. Δυνατότητα συγκριτικών στοιχείων ανάμεσα σε δύο περιόδους όλων των οικονομικών στοιχείων του κάθε λογαριασμού καθώς και την γραφική παράσταση των δύο συγκρίσιμων περιόδων. Επίσης δυνατότητα σύγκρισης οικονομικών στοιχείων έως και πέντε προηγούμενων χρήσεων και την γραφική απεικόνιση αυτών.

  4. Πλήρης παραμετρικός ορισμός ημερολογίων και παραστατικών.

  5. Δυνατότητα αποδοχής τύπου ημερολογίου για κάθε παραστατικό γενικής λογιστικής.

  6. Καταχώριση ταμειακού άρθρου με χρησιμοποίηση του σχετικού συναλλασσόμενου για την ΜΥΦ.

  7. Δυνατότητα καταχωρίσεων άρθρων και παρακολούθησης λογαριασμών σε δύο χρήσεις ταυτόχρονα.

  8. Αυτόματη ενημέρωση άρθρων από τις εφαρμογές αγορών, πωλήσεων, εισπράξεων – πληρωμών και αξιόγραφων με άμεση πληροφόρηση για την προέλευση κάθε άρθρου.

  9. Αρχείο πρότυπων άρθρων και αυτόματη δημιουργία νέων άρθρων από πρότυπα.

10. Έλεγχος συμφωνίας άρθρου κατά την καταχώριση με επιλογή του χρήστη και κλείσιμο άρθρου.

11. Παραμετρικός ορισμός ενημερώσεων από τις εφαρμογές εμπορικού για κάθε παραστατικό και κατηγορία είδους.

12. Όλες οι απαιτούμενες εκτυπώσεις βάσει του ΚΒΣ.

13. Πλήθος πληροφοριακών εκτυπώσεων ελέγχου όπως υπόλοιπα πελατών – προμηθευτών με αναφορά του κωδικού πελάτη – προμηθευτή από την εμπορική διαχείριση, λογιστικού σχεδίου, άρθρων, ισοζύγια, καρτέλες, γενικό καθολικό, ισοζύγιο τακτοποιητικών εγγραφών, κατάσταση απογραφής, συγκεντρωτικές ΜΥΦ, ημερήσια κίνηση ταμείου, αποτελέσματα χρήσης κ.α.

14. Αυτόματος υπολογισμός και εκτύπωση προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ

15. Υπολογισμός εντύπων Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α και Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. με αυτόματο έλεγχο αν υπάρχουν διαφορές με το Φ.Π.Α των βιβλίων και άμεση πρόσβαση στις εγγραφές από τις οποίες προκύπτουν οι τυχόν διαφορές.

16. Έξυπνο εργαλείο για συμφωνίες κινήσεων λογαριασμών με extre τραπεζών.

17. Λειτουργίες ελέγχου και αυτόματης συμφωνίας Εμπορικού – Λογιστικής (Υπολοίπων Πελατών, Υπολοίπων Προμηθευτών, Αγορών, Πωλήσεων, Αξιογράφων).

18. Δυνατότητα αυτόματης αναβάθμισης (Update) της εφαρμογής μέσω internet.

Demo προγράμματος

Διαφημιστικό Φυλλάδιο

Δείτε ακόμη...
 Downloads

Έσοδα - Έξοδα