Μισθοδοσία iPayDay 

   Το πρόγραμμα Διαχείρισης Μισθοδοσίας  iPayDay δημιουργήθηκε με την πιο σύγχρονη τεχνολογία, σε συνδυασμό με την εικοσιπενταετή εμπειρία της Optisoft  σε μισθοδοσίες.  Αποτέλεσμα, το σύνθετο πρόβλημα της μισθοδοσίας να είναι πλέον μία απλή διαδικασία.

iPayDay = Απλότητα, Αμεσότητα, Ευχρηστία.


To iPayDay απευθύνεται σε  λογιστές, λογιστικά γραφεία, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.

 • Διαχείριση Ομίλων, Εταιρειών, Υποκαταστημάτων στην ίδια Βάση Δεδομένων.
 • Μαζικός υπολογισμός μισθοδοσίας. Εκτέλεση μαζικών υπολογισμών σε λίγα δευτερόλεπτα.
 • Αυτόματος υπολογισμός Ασφαλιστικών Ημερών.
 • Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Αυτόματη ενημέρωση μέσω Internet.
 • Διαχείριση Προκαταβολών, Αδειών, Ασθενειών, Απουσιών, Πρόσθετων Αποδοχών, Δανείων.
 • Υπολογισμός Αναδρομικών.
 • Πλήρης διαχείριση Οργανογράμματος και Κέντρων Κόστους.
 • Δυνατότητα καταγραφής ενεργειών χρήστη (ιχνηλασιμότητα).
 • Ιστορικότητα Στοιχείων.


Ενσωματώνει εμπειρία 25 χρόνων στην ανάπτυξη και υποστήριξη προγραμμάτων Μισθοδοσίας. 


 • Άμεση λειτουργία. Εύκολη, σύννομη, γρήγορη, ακριβής.
 • Περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό στο χρήστη, ταχύτητα, απλότητα, ευελιξία.
 • Καλύπτει Μισθωτούς, Ημερομίσθιους και Ωρομίσθιους Εργαζομένους.
 • Καλύπτει συμβάσεις  Πλήρους, Μερικής, Εκ περιτροπής απασχόλησης.
 • Διαχείριση Στοιχείων HR.
 • Αυτόματος υπολογισμός εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ κ.λ.π.).
 • Εξαγωγή Άρθρου Μισθοδοσίας και διασύνδεση με το κύκλωμα Γενικής Λογιστικής της εφαρμογής Optiplan ERP.
 • Μηχανογράφηση Αρχείων για όλους τους φορείς (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΕΑ, ΣΕΠΕ, ΚΕΠΥΟ κ.λ.π.).
 • Μηχανογράφηση Αρχείων Πληρωμών για όλες τις τράπεζες.
 • Δυνατότητες πλήρους ευελιξίας, που καλύπτουν και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες.
 • Ασφάλεια δεδομένων. Καθορισμός διαφορετικών δικαιωμάτων πρόσβασης ανά χρήστη.
 • Πάντα up-to-date με όλες τις αλλαγές της εργατικής νομοθεσίας.
 • Πλήρης συμβατότητα με Windows 8.
 • Ανεπτυγμένο  σε .Net πλατφόρμα της Microsoft.


   Στην Optisoft γνωρίζουμε την τεχνολογία και την Μισθοδοσία.
Ελάτε να γνωρίσετε το πρόγραμμα μισθοδοσίας i-PayDay για να ωφεληθείτε από τις τεράστιες δυνατοτητές του!

Ωρομέτρηση iPayDay (προαιρετικό) 

Η εφαρμογή αυτή καλύπτει τον έλεγχο των σταθμών ωρομέτρησης και παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες :

 1. Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης (on line) με βάσεις Ωρομέτρησης.
 2. Δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων από τους χρήστες.
 3. Αναλυτικό αρχείο ωρών εισόδου και εξόδου ανά σταθμό ωρομέτρησης και ανά εργαζόμενο.