Ηλεκτρονικά Βιβλία

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημιούργησε ένα ψηφιακό περιβάλλον προκειμένου να απεικονίζεται για κάθε επιχείρηση και επιτηδευματία το ετήσιο λογιστικό αποτέλεσμα αλλά και οι υποχρεώσεις τους για απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, φόρου εισοδήματος κλπ

MyData

Για να γίνει εφικτή η τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων, η ΑΑΔΕ δημιούργησε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα myData (my Digital Accounting and Tax Application) και στην οποία θα διαβιβάζονται τα φορολογικά παραστατικά και οι λογιστικές εγγραφές της επιχείρησης.

Διαβίβαση

Στη πλατφόρμα myData – Ηλεκτρονικά Βιβλία διαβιβάζονται :

  • H σύνοψη των Φορολογικών Παραστατικών εσόδων και εξόδων και γίνεται χαρακτηρισμός αυτών από τον εκδότη και τον λήπτη.
  • Λογιστικές εγγραφές που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα όπως εγγραφές μισθοδοσίας, αποσβέσεων κλπ.

e-MyData

H Optisoft δημιούργησε ανεξάρτητη εφαρμογή, την e-MyData, η οποία συνδέεται με όλες τις εφαρμογές της και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πολύ εύκολα να διαβιβάσουν τα δεδομένα στη πλατφόρμα MyData.

 

Για να κατεβάσετε τις Οδηγίες Εγκατάστασης της εφαρμογής e-myDATA πατήστε εδώ

Δείτε το παρακάτω βίντεο με τα βήματα της εγκατάστασης:

 

Για να κατεβάσετε τις Οδηγίες Χρήσης της εφαρμογής e-myDATA πατήστε εδώ

Δείτε το παρακάτω βίντεο με τις οδηγίες χρήσης του προγράμματος:

 

Για να κατεβάσετε τις Οδηγίες Λήψης & Χαρακτηρισμού Παραστατικών της εφαρμογής e-myDATA πατήστε εδώ

Δείτε το παρακάτω βίντεο με τις οδηγίες λήψης & χαρακτηρισμών εξόδων:

 

Δείτε το παρακάτω βίντεο με τις οδηγίες παραμετροποίησης - διαβίβασης δεδομένων: